Fremtidens arbejdsmarked bliver noget ganske andet, end vi kender det i dag. Et definitivt farvel til den livslange ansættelse og rutinejobbet betyder, at du skal kunne noget ‘unikt’ og være pissedygtig til det, du laver. Du skal med andre ord have EMPLOAYBILITY.

Af fremtidsforsker Mette Sillesen

Employability – værdi på arbejdsmarkedet  

Hvad vil du helst have: penge eller evnen til at tjene penge? Et arbejde eller evnen til at skaffe eller skabe dig et arbejde?

I takt med at industrisamfundet udfases og muligheden for den livslange ansættelse fordamper, vil employability – det at have værdi på arbejdsmarkedet – blive mere vigtigt for det arbejdende folk, end hvad de på et givet tidspunkt får i løn eller hvor mange timer de arbejder. Spændende arbejdsopgaver, der udvikler ens evner og potentiale, vil være blandt topprioriteterne for dem, du allerhelst vil ansætte eller arbejde sammen med.

“A career is a portfolio of projects that teach you new skills, gain you new expertise, develop new capabilities, grow your colleague set, and constantly reinvent you as a brand.”

– Tom Peters

Lønmodtagerkulturen er død!

Hermed ikke sagt, at der ikke findes folk i Danmark, der stadig prøver at give kunstig åndedræt til afdøde, men helt ærligt, får man andet ud af det end en rallende zombie, hvis eneste fornøjelse er at suge liv og hjerne ud af de levende? Spørg dig selv, hvor gammel industrisamfundet er, og hvor mange mennesker og generationer der har arbejdet under den model. Det er slet ikke så mange og i så lang tid, som vi går og tror.

Forhåbentligt arbejder vi om 10 år ikke alle sammen på samme tid længere, og da slet ikke fra 8–16. Og pension – det er da noget underligt noget. De unge, der er på vej til at blive voksne i dag, kommer ind på et meget mere frit og fleksibelt arbejdsmarked, hvor hjemme- og freelancearbejde vil være udbredt. De vil holde pauser i stedet for at gå på pension, og de vil lege, lære, træne og uddanne sig livet igennem.

At lønmodtagerkulturen er død, betyder ikke, at der er noget galt i at modtage løn, men kulturen, hvor arbejde er noget man får, eller hvor man kan være sikker på at have livslang ansættelse, er slut. Tid og penge er utilstrækkelige redskaber på et arbejdsmarked, der kræver, at mennesker er motiverede, selvstændige og tager ansvar for udviklingen af dem selv og deres arbejdsplads.

Inspiration: “Få dig et job du godt kan li’, så behøver du aldrig gå på arbejde igen.”

Græshoppere og fastliggere

Med et glimt i øjet skelner vi mellem græshopper og fastliggere. Græshopperne er den ekstremt mobile, globalt orienterede, multikulturelle og evigt udviklende arbejdselite, som slår sig ned i sværme der, hvor de synes der er sjovest at være, og så drager de videre (fysisk såvel som virtuelt), så snart det lugter for meget af rutine eller velfærdsniveauet daler.

Fastliggere er arbejdscampisterne, der egentligt sagtens kunne flytte meget mere rundt, men vælger at slå sig ned, fordi de trives bedst i trygge fællesskaber. Fastliggerne er den gode stabile arbejdskraft, som leverer et gedigent stykke arbejde, men så heller ikke mere. For mange af dem vil jobbet blive sekundært ift. familie, venner, hobby, private studier osv. De vil være vant til projektansættelser af 1 til 5 års varighed, og de “forsikrer sig” gennem deres netværk. Nyt arbejde får man gennem kollegaer og venner, og man er aldrig bedre end sit sidste projekt. Man kan sagtens arbejde i den samme organisation i mange år og på overfladen ligne en lønmodtager, men lønmodtagerkulturen er død!

Det vigtige er ikke, om du er græshopper eller fastligger eller noget der i mellem. Det, der bliver afgørende for dig, er, at du forstår overgangen fra ansættelse til employability – og at du handler på den. Har du siddet med de samme opgaver de sidste fem år? Uden at tage kurser? Uden at lære nyt og udvikle nye færdigheder? Så er det på tide, at du kommer ud af busken og får hanket op i dig selv. Og hey, det er jo ganske fantastisk, at det nu er fuldstændigt legitimt – for ikke at sige absolut nødvendigt – at du kan tillade dig at lære, lege og eksperimentere med viden og færdigheder. Uddannelse anskuet som noget man fik i skolen og som senest sluttede engang i 20’erne er lige så død som lønmodtagerkulturen.

Læs mere om Mette Sillesen her >> 

Comments

comments